Prečo sa rozhodnúť pre HYDRO-X?

HYDRO-X je metóda slúžiaca k úprave vody v kotolniach a teplárňach. Jedná sa o metódu nenáročnú na obsluhu a poskytujúcu kompletnú ochranu proti korózií a vodnému kameňu, ktorá zároveň bezpečne a účinne rozpúšťa už existujúci vodný kameň. 

Aplikovaná v kotolniach zaručuje produkciu 100% čistej a neutrálnej pary. Táto metóda sa odlišuje od všetkých iných metód úpravy vody v nádržiach a taktiež od metód založených iba na chemických či mechanických princípoch.
 
HYDRO-X je dánska technológia a know-how, ktoré bolo exportované do viac ako 40 krajín v priebehu viac ako 60 rokov.

Chemické látky pre:

  • kotolne
  • teplárne
  • vodné chladiace systémy
V rámci týchto odborov dodáva HYDRO-X výrobky, služby, know-how a poradenské služby spolu s elektronickým vybavením pre monitorovanie, kontrolu a dávkovanie pri úprave vody.

Iné produkty:

Výrobky série Hydroplex, Hydrocor a Hydrocid sú chemické látky, ktoré slúžia k úprave chladiacej vody. Tieto produkty spolu s našimi elektronickými prístrojmi zaručujú kvalitu chladiacej vody. 
 
Taktiež sme schopní dodať inhibitované kyseliny pre akýkoľvek druh čistenia kyselinami.
 
Viac v prezentácií HYDRO X (formát PDF)