HYDROCYKLÓN SK

Hydrocyklón SK sa využíva k  účinnému odstráneniu mechanických nečistôt už od veľkosti 4µm ako piesku, kalu z vody, iných kvapalín a plynov pri hlbinných vrtoch, chladiacich okruhoch, závlahách a pod. Typické použitie je napr. k separácii jemného piesku z vody, chem. vyzrážaných častíc vodného kameňa, časti bilogického znečistenia. Hydrocyklón SK pracuje na princípe odstredivej sily s rotáciou média okolo zvislej osi.V osi rotácie je optimalizovaný tak, aby bolo dosiahnuté maximálneho účinku separácie častíc s vyššou mernou hmotnosťou ako je hmotnosť čisteného média. Hydrocyklón je možné zapojiť aj do obtoku ako čiastočnu filtráciu uzatvoreného vodného okruhu, kedy sa filtruje 5-15°% prietoku, ale priamo do plného prietoku.

                Je vyrobený z koróziivzdornej ocele, vrátane vnútorných častí, čím je vysoko abrazívne odolný a má veľmi dlhú životnosť  napr. v porovnaní s plastovými cyklónmi.

Jemnosť filtrácie : častice od 4 µm (testované na vápenato-horečnatom kale s obsahom 15%SiO2)

Teleso filtra : nerezová oceľ ASTM A12

Veľkosti : SK15, SK20, SK25, SK40

Pripojenie : závitové, prírubové

 

Odkalenie : ručne cez guľový kohút, alebo plne automaticky cez vzduchom ovládaný pneumatický ventil, časovo riadený.

 

Jemnosť filtrácie

 

-          od 4 µm, testované na vápenatom kale s obsahom : SiO2 – 12%, P2O5 – 7%, MgO – 3%

 

 

 

Montážne rozmery :

Použitie Hydrocyklónu SK :

·         separácia abrazívnych častíc z chladiacich okruhov, piesku z vrtov

·         ochrana meracích clon

·         filtrácia uzatvorenej vodnej slučky, filtruje sa väčšinou 5-15% hlavného prietoku, napr. chladiaci okruh otvorený/uzatvorený

·         filtrácia chemicky vyzrážaných kryštálov kalu vodného kameňa v rozvodoch vodného chladenia

 

·         separácia vody zo stlačeného vzduchu

Prietok a tlakové straty Hydrocyklón SK20 – meranie v skúšobnom ústave 31.7.2019 :