Chemické čistenie od vodného kameňa HYDOS K02

Použitie a vlastnosti

Vysokoúčinný HYDOS K02, s vysokým obsahom inhibítorov korózie je určený pre chemické vyčistenie zariadení a potrubných rozvodov od usadenín tvorených väčšinou vodným kameňom a ostatnými zložkami . Doporučená koncentrácia prípravku HYDOS K02 sa pohybuje od 5 do 15% , voľba koncentrácie záleží na zložení a hrúbke usadeného sedimentu, materiálovom zložení rozvodov a podmienkach procesu čistenia.
 
Vhodným spôsobom odstraňovania nečistôt zo zariadenia a potrubnej inštalácie je použitie zostavy obehového čerpadla a vyrovnávacej nádrže s ohrevom čistiaceho roztoku v rozmedzí 15-45 C. Vyrovnávacia nádrž by mala zachytiť celý objem čistiaceho roztoku a to z dôvodu manipulácie a neutralizácie roztoku.
 
Po chemickom vyčistení sa musí okruh dôkladne vypláchnuť, napustiť čistou vodu a zároveň nadávkovať pasivačný prípravok HYDOS C100 alebo HYDOS C101 s obsahom molybdénu.
 
Vyššia teplota roztoku zaisťuje rýchlejšiu reakciu s usadeninami, ale zároveň zvyšuje korozívnu agresivitu roztoku. Je potrebné chemické čistenie vopred konzultovať s našimi technikmi.
 
 
Viac informácií v katalógovom liste HYDOS K02 (formát PDF)