Chemické čistenie od vodného kameňa HYDOS K02

Použitie a vlastnosti

Silno kyslý prípravok HYDOS K02, s vysokým obsahom inhibítorov korózie je určený pre čistenie zariadení a inštalácií od sedimentov vodného kameňa. Doporučená koncentrácia prípravku HYDOS K02 sa pohybuje od 5 do 15% objemových, voľba koncentrácie záleží na zložení a množstva sedimentu, materiálovom zložení inštalácie a podmienkach procesu čistenia.
 
Vhodným spôsobom odstraňovaniaa nečistôt zo zariadenia a potrubnej inštalácie je použitie zostavy obehového čerpadla a vyrovnávacej nádrže s ohrevom čistiaceho roztoku v rozmedzí 15-45 C. Vyrovnávacia nádrž by mala zachytiť celý objem čistiaceho roztoku a to z dôvodu manipulácie a neutralizácie roztoku.
 
Vyššia teplota roztoku zaisťuje rýchlejšiu reakciu s usadeninami, ale zároveň zvyšuje korozívnu agresivitu roztoku. Je potrebné poznať vyššie uvedené podmienky procesu čistenia a iné zvláštne požiadavky na zariadenie a inštaláciu.
 
Viac informácií v katalógovom liste HYDOS K02 (formát PDF)