KOMO Slovakia, s.r.o.
Na Záchrastí 369/46, 010 09 Žilina

tel.: 0905 563 329
e-mail: chemia@komo.sk, dendis@komo.sk