Navrhujeme a inštalujeme riešenia úpravy vôd pre priemyselné parné, chladiace a teplovodné systémy za účelom optimálnej ochrany celého systému .

V prípade záujmu ponúkame bezplatnú obhliadku a základný vstupný rozbor s návrhom riešenia.

Dodávame zariadenia od svetových výrobcov zaručenej kvality, aby sme vedeli garantovať záručný a pozáručný servis a dostupnosť náhradných dielov.

Ponúkame skúšobné obdobie na ošetrenie vody a rozvodov našimi komplexnými programami na úpravu daného okruhu s vysokou frekvenciou kontrolných obhliadok a rozborov pre technické a ekonomické doladenie ošetrenia okruhu.

Súčasťou spolupráce s našou firmou sú pravidelné bezplatné kontrolné rozbory v našom laboratóriu a priamo u zákazníka, okamžité riešenia vzniknutých problémov, príp. zapožičanie prípravkov na odskúšanie, riešenie kompletnej úpravy systému.

Ponúkame:

  • chemické prípravky na úpravu vody
  • dávkovacie čerpadlá
  • úpravne vody
  • filtračné jednotky
  • systém automatického odluhu a dávkovania

Služby:

  • diagnostika
  • rozbory vody
  • návrhy riešenia
  • servis