Navrhujeme riešenie úpravy vôd pre priemyselné parné, chladiace a teplovodné systémy za účelom optimálnej ochrany celého systému pred nebezpečím vyplývajúcim z vlastností vody v danom prostredí a zaistenia parametrov vody, ktoré sú v súlade s požiadavkami výrobcov parných kotlov alebo príslušných zariadení. 

V prípade záujmu je potrebné navštíviť danú prevádzku osobne našim technikom, odobrať vzorky vody na potrebné rozbory, vykonať obhliadku a posúdiť daný systém, aby bola navrhnutá najúčinnejšia a ekonomicky výhodná úprava vody.

Na dávkovanie využívame kvalitné a spoľahlivé dávkovacie čerpadlá.

Súčasťou spolupráce s našou firmou sú pravidelné bezplatné kontrolné rozbory v našom laboratóriu, okamžité riešenia vzniknutých problémov, príp. zapožičanie prípravkov na odskúšanie, riešenie kompletnej úpravy systému.

Ponúkame:

  • prípravky na úpravu vody
  • dávkovacie čerpadlá
  • úpravne vody
  • filtračné jednotky
  • systém automatického odluhu a dávkovania

Služby:

  • diagnostika
  • rozbory vody
  • návrhy riešenia
  • servis

PARNÉ SYSTÉMY

V našej ponuke chemických prípravkov na úpravu vody pre parné systémy nájdete základné prípravky na úpravu vody pre ochranu pred koróziou, viazanie kyslíka, stabilizáciu zbytkovej tvrdosti, ochranu parných aj kondenzátnych potrubí a zároveň čistenie od vzniknutých usadenín. Máme prípravky vhodné pre použitie v potravinárstve. 

Dodávame aj prípravky "na mieru", na základe požiadavky odberateľa, rozborov vody a obhliadky systému.

Prípravky sú navrhované na základe bezplatnej obhliadky, rozborov a odbornom posúdení systému.

CHLADIACE SYSTÉMY

V našej ponuke chemických prípravkov na úpravu vody pre chladiace systémy nájdete základné prípravky na ochranu pred koróziou, tvorbou usadenín, stabilizátory tvrdosti, prípravky obnovujúce zinkovú vrstvu a ochranu a čistenie od mikroorganizmov, prípravky čistiace počas preventívneho dávkovania.

Ostatné prípravky zo širokej ponuky sú navrhované na základe individuálnej potreby ošetrenia jednotlivých systémov. 

Prípravky sú navrhované na základe bezplatnej obhliadky, rozborov a odbornom posúdení systému.

TEPLÁRENSKÉ SYSTÉMY

V našej ponuke chemických prípravkov na úpravu vody pre teplárenské systémy nájdete prípravky na úpravu vody, ochranu kotlov a inštalácií rozvodov teplej a horúcej vykurovacej vody. 

Prípravky sú navrhované na základe bezplatnej obhliadky, rozborov a odbornom posúdení systému.