V našej ponuke chemických prípravkov na úpravu vody pre chladiace systémy nájdete základné prípravky na úpravu vody a ostatné prípravky. 
 
Dodávame aj chemické prípravky na úpravu vody pre chladice systémy na mieru, na základe požiadavky odberateľa, rozborov vody a obhliadky systému.

Chemické prípravky na úpravu vody pre chladiace okruhy:

 • HYDROCID 306
  ničí a zároveň bráni rozvoju nežiadúcich mikroorganizmov
 • HYDOS C303
  ničí a zároveň bráni rozvoju nežiadúcich mikroorganizmov
 • HYDROCOR 201
  inhibítor korózie, stabilizátor tvrdosti
 • HYDROCOR 226
  inhibítor korózie, stabilizátor tvrdosti
 • HYDROPLEX 405
  šetrné čistenie zanesených systémov od vodného kameňa, korózie.

Úprava vody pre chladiace okruhy

Odparovaním vody v chladiacich systémoch sa chladiaca voda zahusťuje a zvyšuje sa v nej koncetrácia iónov, ktoré sa usádzajú napr. vo forme vodného kameňa, alebo spôsobujú koróziu a pod. Vodný kameň je v prevažnej miere zodpovedný za nárast spotreby energie v procese výmeny tepla. Korózia skracuje životnosť zariadenia a spôsobuje časté odstávky a prestoje z dôvodu opráv. Biologické organizmy sú zdrojom vzniku slizkých izolačných vrstiev a korózie.

Prípravky sú vhodné pre:

 • úpravu vody pre chladiace okruhy
 • okruhy ventilátorových veží
 • okruhy chladičov
 • uzatvorené a otvorené technologické okruhy

Chemické prípravky pre chladiace okruhy:

 • inhibítory korózie
 • stabilizátory tvrdosti
 • biocidy
 • disperganty