V našej ponuke chemických prípravkov na úpravu vody pre teplárenské systémy nájdete základné prípravky na úpravu vody a ostatné prípravky. 
 
Dodávame aj chemické prípravky na úpravu vody pre teplárenské systémy na mieru, na základe požiadavky odberateľa, rozborov vody a obhliadky systému.

Chemické prípravky na úpravu vody pre teplárenské okruhy:

 • HYDRO-X E-10
  prípravok so zvýšenou schopnosťou
 • HYDOS DH-01
  moderný stabilizátor tvrdosti, dispergant s neutrálnym pH.
 • HYDRO-X
  silne alkalizačný pre teplárenské systémy.

 

Vlastnosti chemických prípravkov:

 • antikorózne vlastnosti : viazanie zbytkového kyslíka, kysličníku uhličitého, podpora tvorby ochrannej vrstvy
 • odstránenie kameňa v priebehu prevádzky, bez nutnosti odstávky (vzniká voľný, pohyblivý kal ľahko odstrániteľný odkalením)
 • zamedzenie tvorby nového kameňa
 • zastavenie už prebiehajúcej korózie
 • pôsobia proti peneniu vody v kotli – výroba čistej a neutrálnej technologickej pary
 • možné splnenie požiadavky na alkalizáciu kondenzátu

Výhody použitia chemických prípravkov:

 • menšia spotreba paliva ( 1 mm kotlového kameňa = o 10% percent vyššia spotreba paliva)
 • menšie množstvo doplňovanej vody – nižšie straty odkaľovaním
 • eliminujú chemické čistenie kotlov
 • nižšia spotreba chemických prípravkov
 • vyrovnané parametre kotlových vôd