Pre teplárenské okruhy ponúkame úpravu vody vrátane dávkovania a kontroly parametrov vzoriek vody. Na úpravu vody používame prípravky na úpravu pH, inhibítory korózie, viazanie zbytkového kyslíka, tvorbu ochrannej vrstvy, likvidáciu bakteriologického znečistenia. Pri zadaní problému ponúkame, na základe dohody a za výhodných podmienok, dávkovanie prípravkov na skúšobnú dobu. V rámci skúšobnej doby je častá kontrola parametrov vody našimi pracovníkmi priamo na mieste alebo v danom laboratóriu. 

Chemické prípravky na úpravu vody pre teplárenské okruhy:

  • HYDOS DH-01, HYDRO-X, HYDRO-X E10