___________________________

NOVINKY 2020:

- program na odstránenie baktérií legionella

- audit účinnosti úpravne vody

- účinné odstránenie piesku a mechnických nečistôt z chladiacej vody, hlbinných vrtov, závlah -

pre bližšie informácie alebo obhliadku nám napíšte alebo zavolajte : +421 905 563 329

__________________________________________________  

     Naša spoločnosť sa zaoberá priemyselnou úpravou vôd pre parné, teplárenské a chladiace systémy. Ponúkame kompletné systémy úpravy vôd, filtrácie, odstránenie dusičnanov, odželezňovacie a odmangánovacie filtre, viazanie kylíka, úprava pH, dezinfekcia vôd, a pod. Máme vlastné vybavenie prístrojmi pre rozbory vôd priamo u zákazníka.Ponúkame vstupný audit kvality vody a existujúcej úpravne vody vo všetkých stupňoch s návrhom vhodných opatrení na zvýšenie účinnosti a zníženie ekonomických nákladov.

Zmäkčovacie, odželezňovacie, odmangánovacie filtre a pod. dodávame s kvalitnými riadiacimi ventilmi FLECK od svetového výrobcu Pentair, na ktoré poskytujeme záručný a pozáručný servis, dodávku náhradných dielov, servisný zásah priamo u zákazníka a tiež výmenu náplní filtrov.

 

Chemické prípravky na úpravu vody 

Na chemickú úpravu priemyselných vôd používame prípravky celosvetovo pôsobiacej firmy HYDRO-X, ktorá sa ich výrobou zaoberá už viac ako 70 rokov.

Všetky prípravky majú karty KBU, biocídne prípravky registrované, ponúkame prípravky na úpravu napájacej vody pre parný kotol a teplovodné systémy s platným Kosher certifikátom a prípravky vhodné pre styk s potravinami.

HYDRO-X ponúka širokú škálu kompletných prípravkov na ochranu materiálov, potrubí , armatúr a zariadení, stabilizátory tvrdosti, chemické viazanie kyslíka, stabilizáciu tvrdosti, podporu tvorby magnetitovej vrstvy, biocídne prípravky na likvidáciu biologického znečistenia mikroorganizmami a pod. Zároveň väčšina prípravkov obsahuje zložky na rozpúšťanie už vzniknutých usadenín. Prípravky sú na ekologickej báze, v doporučenej koncetrácii môže byť, upravená voda, vypúšťaná do kanalizácie. Prípravky iba minimálne zvyšujú obsah solí vo vode = úspora na potrebnom odkalení a odlúhovaní + nedochádza k vytváraniu usadenín.

K dodávkam poskytujeme kopletný servis vrátane pravidelných rozborov vzoriek vody, nastavenia dávkovania a servisu zariadení.

 

Systémy dávkovania

Máme vlastné systémy dávkovania, kde sú široké možnosti poskladania dávkovania na mieru na základe riadenia rôznymi veličinami, snímania prietoku. Používame kvalitné dávkovacie čerpadlá od rôznych svetových výrobcov ako napr. Prominent, Grunfos.

 

Úprava vody na odskúšanie

Ponúkame odskúšanie úpravy vody prípravkami HYDRO-X na určitú dobu so zapožičaným systémom dávkovania, bezplatnou kontrolou parametrov vzoriek vody, nastavením systému pre optimálne technické a ekonomické nastavenie. Vzhľadom k širokým možnostiam je možné dohodnúť si odskúšanie emailom alebo telefonicky.