Na úpravu napájacej vody pre parné kotle a kondenzát používame prípravky dánskej firmy HYDROX,  na komplexnej báze,zložené z viacerých zložiek, takže vo väčšine je potrebné dávkovať iba jeden chemický prípravok. Medzi najväčšie výhody patrí skutočnosť, že prípravky obsahujú aj zložky, ktoré dokážu rozpúšťať už vytvorené usadeniny, rozpustiť ich do formy kalu a bežným odkalom vypustiť zo systému. HYDOS OX2 chemicky nahrádza nedostatočné chemické odplynenie a HYDOS A02 ošetruje aj parný kondenzát.Vlastnosti chemických prípravkov:

  • inhibítori korózie, stabilizátory zbytkovej tvrdosti
  • rozpúšťanie usadenín v priebehu prevádzky, bez nutnosti odstávky (vzniká voľný, pohyblivý kal ľahko odstrániteľný odkalením)
  • pasivácia už prebiehajúcej korózie
  • pôsobia proti peneniu vody v kotli – výroba čistej a neutrálnej technologickej pary
  • prípravky s amínmi na ošetrenie kondenzátnej časti systému
  • vhodné pre styk s potravinami
  • Kosher certifikát

Úprava napájacej vody:

  • HYDRO-X, HYDRO-X E10, HYDOS SLPL, HYDROMIN, HYDOS A01, HYDOS SLPL, HYDOS OX2