V našej ponuke chemických prípravkov na úpravu vody pre parné systémy nájdete základné prípravky na úpravu vody a ostatné prípravky.
 
Dodávame aj prípravky "na mieru", na základe požiadavky odberateľa, rozborov vody a obhliadky systému.

Chemické prípravky na úpravu vody pre parné systémy:

 • HYDOS-SLPL
  prípravok na modernej báze, ktorý, okrem iných, obsahuje naviac fosforečnany a siričitany.
 • HYDOS A01
  vhodný pre parné systémy do 6,3 Mpa.
 • HYDROMIN
  prípravok obsahujúci navyše prchavé amíny pre ochranu parného aj kondenzátneho systému.
 • HYDRO-X
  vhodný na ošetrenie pary, ktorá prichádza do priameho styku s potravinami.

Vlastnosti chemických prípravkov:

 • antikorózne vlastnosti : viazanie zbytkového kyslíka, kysličníku uhličitého, podpora tvorby ochrannej vrstvy
 • odstránenie kameňa v priebehu prevádzky, bez nutnosti odstávky (vzniká voľný, pohyblivý kal ľahko odstrániteľný odkalením)
 • zamedzenie tvorby nového kameňa
 • zastavenie už prebiehajúcej korózie
 • pôsobia proti peneniu vody v kotli – výroba čistej a neutrálnej technologickej pary
 • možné splnenie požiadavky na alkalizáciu kondenzátu

Výhody použitia chemických prípravkov:

 • menšia spotreba paliva ( 1 mm kotlového kameňa = o 10% percent vyššia spotreba paliva)
 • menšie množstvo doplňovanej vody – nižšie straty odkaľovaním
 • eliminujú chemické čistenie kotlov
 • nižšia spotreba chemických prípravkov
 • vyrovnané parametre kotlových vôd