Na dávkovanie chemických prípravkov využívame vlastné systémy dávkovania:

  • dávkovacie čerpadlá Grundfos, Jesco
  • dávkovanie od od impulzných vodomerov (doporučujeme – jednoduché, najspoľahlivejšie a najpresnejšie), príp. pH a pod...
  • možnosť zapožičania čerpadiel a impulzných vodomerov
  • riadené dávkovanie s vlastným čítačom signálov z viacerých vodomerov a následné rozdelenie na dávkovacie čerpadlá, zobrazenie spotreby
  • nerezový stojan so zásobným barelom na chémiu so širokým nalievacím hrdlom a s osadeným dávkovacím čerpadlom
  • vstrekovacie kusy so spätným ventilom na dávkovanie chémie do potrubia, nádrže ...