Odosielateľ

názov firmy:
meno:
tel.č.:
fax.č.:

Základné analytické a technické údaje potrebné pre návrh úpravy vody:

Základné hodnoty surovej vody

celková tvrdosť mmol/lCa2+ mg/l
(vyberte jednotku) 0dHMg2+ mg/l
mval/lNa2+ mg/l
 Fe mg/l

Typ zdroja surovej vody

pitný režim, hromadné zásobovanie
vlastný zdroj (studňa)
povrchový zdroj
iný zdroj

Charakter odberu zmäkčenej vody cez zmäkčovací filter

spôsob využitia zmäkčenej vody:
iné
zmennosť prevádzkovania
požadovaný max.hodinový prietok m3/hod
max.odber zmäkčenej vody / 24 hod
tlak vody na vstupe bar
MPa
   
kontrolný kód
V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je chemia@komo.sk.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.