Odosielateľ

názov firmy:
meno:
tel.č.:
fax.č.:

Základné analytické a technické údaje potrebné pre návrh úpravy vody:

Základné hodnoty surovej vody

Konduktivita pri 25°C mS/mCa2+ mg/l
pH pri 25°C Mg2+ mg/l
Odparenie pri 105°C mg/lNa+ mg/l
Celková mineralizácia mg/lK+ mg/l
Solnosť mmol/lCl- mg/l
Tvrdosť mmol/lSO42- mg/l
KNK8,3 /p-hodnota/ mmol/lNO3- mg/l
KNK4,5/m-hodnota/ mmol/lNO2- mg/l
SiO2/fotomericky/ mg/lHCO3- mg/l
CHSKMn mg/lCO32- mg/l
Fecelk. mg/lvoľný Cl2 / v prípade pitnej vody mg/l
Mn mg/l

Typ zdroja surovej vody

pitný režim, hromadné zásobovánie
vlastný zdroj (studňa)
povrchový zdroj
iný zdroj

Charakter odberu upravenej vody cez zmäkčovací filter

využitie upravenej vody:
zmennosť prevádzkovania / 24 hod
požadovaný max.hodinový prietok m3/hod
max.odber upravenej vody / 24 hod m3
tlak vody na vstupe bar, MPa
   
kontrolný kód
V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je chemia@komo.sk.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.